Що таке однорога матка

Що таке однорога матка

Професійні діагностичні інструменти. Оцінка еластичності тканин, розширені можливості 3D / 4D / 5D сканування, класифікатор BI-RADS, опції для експертних кардіологічних досліджень.

Аномалії жіночих статевих органів складають 4% від усіх вроджених вад розвитку [1].

В останні роки відзначена тенденція до збільшення частоти виявлення вад розвитку різних органів і систем організму, в тому числі і жіночих статевих органів. Останнє, на думку Л.В. Адамян і співавт.

[1], обумовлено як вдосконаленням методів їх діагностики, так і погіршенням екологічної обстановки.

Встановлено [1, 2, 3, 4], що аномалії розвитку є причиною багатьох серйозних ускладнень, в цьому числі безпліддя (11-32%), невиношування вагітності (23-86%) і передчасних пологів (25%).

Важливо відзначити, що аномалії розвитку матки і піхви в 77,9% випадків поєднуються з відхиленнями у розвитку інших органів і систем, а в 33,3% – з вадами нирок і сечовидільної системи [1].

Однорога матка – один з найбільш рідкісних вад розвитку органів репродуктивної системи. Його популяционная частота невідома.

Встановлено, що нормальна матка і піхва виникають внаслідок злиття парамезонефральних каналів. У тих випадках, коли розвивається тільки один канал, то формується однорога матка.

По суті в ембріологічному сенсі однорога матка – це половинчаста частина нормальної матки. Поряд з цим при наявності даної патології відсутні труба, яєчник і кругла зв’язка на одній стороні. Нерідко відзначається також агенезия однієї нирки.

В окремих випадках при достатньому розвитку однорогою матки вона може функціонувати як нормальна [5].

Клінічна діагностика більшості аномалій матки неможлива [6]. Це в повній мірі відноситься і до однорогою матці. В даний час для виявлення даної патології в основному використовують гистеросальпингографию і гістероскопію.

При гістеросальпінгографії в разі однорогою матки визначається тільки один її ріг при одночасній відсутності зображення труби [6].

При гістероскопії порожнину матки, як правило, буває круглої, а не трикутної форми, і визначається гирлі тільки однієї маткової труби [1].

Однак, незважаючи на високу інформативність цих методів, кожен з них має ряд істотних недоліків. До недоліків першого з них слід віднести неможливість виключити негативного впливу на організм іонізуючого випромінювання, і другого – інвазивність методу.

В останні роки для виявлення різних аномалій розвитку матки широке поширення отримав метод ехографії [7, 8, 9].

Проте питання про можливість використання цього методу для діагностики однорогою матки залишається ще відкритим.

З огляду на вищевикладене, в даній роботі ми вирішили представити результати наших досліджень, присвячені оцінці інформативності застосування ехографії для виявлення даної патології.

Матеріал і методи

Ультразвукове дослідження органів малого таза здійснювали з використанням датчиків частотою 3,5 і 5 МГц. Після знаходження матки визначали її розміри (довжину, товщину і ширину). Потім вимірювали товщину ендометрія.

Поряд з цим на відміну від стандартної біометрії вираховували з кожного боку відстань від ендометрія до бічних стінок матки, а також відстань від найбільш віддалених ділянок ендометрія до зовнішньої поверхні матки в області її кутів. При проведенні ехографії особливу увагу звертали на наявність яєчника.

При виявленні яєчника визначали його розміри, звертали увагу на стан фолікулярного апарату, наявність домінантного фолікула або жовтого тіла.

Після встановлення при ехографії однорогою матки всім пацієнткам для підтвердження діагнозу проводили гистеросальпингографию і у двох – лапароскопію.

результати

Однорога матка при ехографії була встановлена ​​у 5 пацієнток у віці від 22 до 38 років. Скарги на хворобливі менструації пред’являла тільки одна жінка. У двох було первинне безпліддя протягом 3 і 7 років.

При проведенні ехографії було встановлено, що довжина і товщина матки у всіх пацієнток коливалися в нормальних межах і склали в середньому 46,2 см (43-51 см) і 32,1 см (30-35 см) відповідно.

Виконані нами дослідження показали, що однією з основних особливостей однорогою матки було зменшення її ширини (рис. 1). Її ширина коливалася від 3,4 до 4,2 см, складаючи в середньому 3,8 см, в той час як в нормі вона варіювалася від 4,3 до 6,5 см при середньому її значенні 5,3 см.

Що таке однорога матка

Мал. 1. Ширина однорогою матки (3,4 см). Поперечний трансвагинальное сканірованіе.1 – матка; 2 – ендометрій.

Інша важлива ознака даної патології – це асиметрія товщини бічних стінок матки (рис. 2 а, б). Вона варіювалася від 0,4 до 1,1 см. Причому більш товстої була та стінка матки, де був відсутній її «нормальний полурог».

Мал. 2. Асиметрія товщини бічних стінок матки, поперечне трансвагинальное сканування.

Що таке однорога матка

а) Товщина бічних стінок 0,5 см.

Що таке однорога матка

б) Товщина бічних стінок 1,1 см.

1 – матка, 2 – ендометрій.

Певну додаткову допомогу в поліпшенні діагностики однорогою матки в ряді випадків може дати вимірювання товщини стінок біля її кутів.

Виконані нами дослідження показали, що в нормі товщина коливається від 0,5 до 1,1 см і не відрізняється більш ніж 0,1-0,2 см при їх вимірі з одного і з іншого боку.

У той же час у 3 з 5 пацієнток з однорогою маткою ця різниця була дещо більшим і становило 0,3-0,4 см.

Інший додатковий ознака однорогою матки – це відсутність зображення одного з яєчників. Однак цей показник не можна вважати досить надійним, так як нормальний яєчник при ехографії в одиничних випадках може виявитися невиявленим.

Поряд з цим важливо відзначити, що у 2 з 5 пацієнток була констатована агенезия однієї з нирок.

Обговорення

Представлені нами дані свідчать про те, що ехографія є досить надійним методом в діагностиці однорогою матки. До основних ехографіческім ознаками цієї патології слід віднести: зменшення ширини матки, асиметрія товщини бічних її стінок і відсутність зображення яєчника.

Проте, як показує досвід нашої роботи, в ряді випадків можуть виникнути певні труднощі при диференціації однорогою матки з деякими іншими патологічними станами.

Зокрема, зменшення ширини матки спостерігається при її гіпоплазії.

Однак при аналізі ехограм слід мати на увазі, що якщо при гіпоплазії зменшуються всі розміри матки, то при однорогою матці – в основному її ширина.

Асиметрія товщини бічних стінок матки досить часте явище. В основному це зазначається при інтерстиціальної міомі або ендометріоїдних вузлі, розташованому в одній з бічних стінок матки, а також при внутрішньоматкової синехії тієї ж локалізації.

При диференціації зазначених патологічних станів необхідно враховувати, що в разі міоми або ендометріозу зазвичай в боковій стінці матки вдається виявити патологічний об’ємне утворення, а при синехії – тонку ехогенних смужку, що виникає в результаті локального зрощення стінок порожнини матки.

Слід мати на увазі, що в кількох випадках при аналізі ехограм може виникнути як би парадоксальна ситуація, коли на сканограммах визначається невеликої ширини матка з різною товщиною бічних стінок при одночасній наявності двох яєчників. Це обумовлено тим, що в даному випадку мається дворога матка з не функціонує рудиментарним рогом. Причому останній, на думку І.Ф. Жорданія [10], може мати вигляд досить тонкого тяжа ( «шнура«) і тому не виявляється при ехографії.

Таким чином, представлені дані свідчать про те, що ехографія є високоінформативний метод, використання якої може сприяти виявленню такої складної для діагностики і рідко зустрічається патології, як однорога матка.

література

 1. Адамян Л.В., Кулаков В.І., Хашукоева А.З. Пороки розвитку матки і піхви. М., 1998. 328с.
 2. Breyer K. Anomalies des Uterus und Graviditat // Zbl. Gyn. 1960. Bd. 82. N20. S. 749-755.
 3. Давидов С.М., Орлов В.М.Пороки розвитку матки і їх хірургічна корекція з метою відновлення дітородної функції // Реконструктивна хірургія та реабілітація репродуктивної функції у гінекологічних хворих. М., 1992. С. 47.
 4. Rock]. Surgery for anomalies of the Mullerian Ducts // Operative Gynecology, Charter 31.Philadelphia, 1997. P. 687-729.
 5. Пікелевіч Є.Я. Пороки розвитку жіночих внутрішніх статевих органів // Багатотомне керівництво по акушерству та гінекології. М., 1963. Т. IV. Кн. 2. С. 358-364.
 6. Абрамова М.М. Атлас гистеросальпингографии. М., 1963. С. 25-29.
 7. Демидов В.Н., Зикін Б.І.Ультразвукова діагностика в гінекології. М., 1990. 221 с.
 8. Кулаков В.І., Кузнєцова М.М., Мартиш Н.С. Ультразвукова діагностика в гінекології дитячого та підліткового віку. М., 1994. 112с.
 9. Медведєв М.В., Хохолін В. А.Ультразвукове дослідження матки // Клінічне керівництво з ультразвукової діагностики / Под ред. В.В. Митьково, М.В. Медведєва / М., 1997. Т. III. С. 76-119.
 10. Жорданія І.Ф. Підручник по гінекології. М., 1962. 412 с.

Що таке однорога матка

Професійні діагностичні інструменти. Оцінка еластичності тканин, розширені можливості 3D / 4D / 5D сканування, класифікатор BI-RADS, опції для експертних кардіологічних досліджень.

Вагітність при однорогою матці

Молода жінка перенесла гінекологічну операцію, після чого завагітніла

Мал. 1. Вид однорогою матки з ізольованим рогом при лапароскопії

Що таке однорога матка

У госпіталь звернулася 24-річна жінка, в анамнезі якої відзначалася дисменорея, що турбувала пацієнтку з моменту настання першої менструації (менархе). Пацієнтці було призначено УЗД органів малого таза в форматі 2D і 3D. При УЗД виявлено однорога матка розміром 71 мм × 33 мм × 30 мм, товщина ендометрію відповідала фазі менструального циклу.

З лівого боку визначалися яєчник і рудиментарний ріг, що не сполучається з порожниною матки. Товщина ендометрія в розі становила 7 мм і також відповідала фазі менструального циклу. Відповідно до прийнятої в 1988 році класифікації Американського товариства фертильності, виявлена ​​у пацієнтки однорога матка була віднесена до аномалій розвитку жіночого репродуктивного тракту II класу.

Обсяг і ехоструктура обох яєчників були в нормі.

Оскільки одним із серйозних ускладнень наявності порожнини в рудиментарному розі є ектопічна вагітність [1, 2], було проведено лапароскопічне видалення рудиментарного роги і ипсилатеральной маткової труби (рисунок 1).

Через 18 місяців пацієнтка завагітніла. Дівчина планово здавала клінічний аналіз крові і проходила УЗД відповідно до стандартів, рекомендованих при фізіологічно протікає вагітності.

УЗД, проведене в першому, другому і третьому триместрах вагітності, не виявило яких-небудь патологічних змін.

Визначалося правильне прикріплення плаценти, нормальний індекс амніотичної рідини і тазове передлежання плода.

На 20 тижні вагітності жінка поскаржилася на біль внизу живота.

За даними акушерського обстеження та УЗД, довжина шийки матки становила 34 мм (в нормі цей показник на терміні вагітності 16-20 тижнів 40-45 мм).

Була призначена токолітична терапія і спостереження за довжиною шийки матки. З метою розслаблення гладкої мускулатури матки в якості токолитики застосовувався β2-адреноміметик ритодрин в дозі 5 мг двічі на день.

На 33 тижні вагітності була діагностована затримка розвитку плода. До терміну гестації 37 тижнів і 4 дні вага плода, за даними УЗД, був на 10% нижче норми.

На 39 тижні вагітності пацієнтка звернулася зі скаргами на сутички і невелике вагінальна кровотеча. Негайно були проведені акушерське обстеження, кардіотокографія та УЗД.

При кардиотокографии виявлені спорадичні скорочення матки. Довжина шийки матки, за даними УЗД, була 28 мм.

Пацієнтці в плановому порядку на терміні гестації 39 тижнів і 4 дні була проведена операція кесаревого розтину. Жінка народила здорового хлопчика, 9-10 балів за шкалою Апгар. Вага дитини – 3160 грамів, зріст – 49 см. Післяопераційні ускладнення у матері були відсутні.

Обговорення

Однорога матка з рудиментарним рогом спричинює розвиток різних захворювань репродуктивних органів.

Патогномонічними симптомами при такому пороці розвитку матки можуть бути хворобливі менструації (дисменорея) і хронічні болі в малому тазу [3].

Саме тому жінки, що пред’являють подібні скарги, потребують проведення ультразвукового дослідження в форматі 2D і 3D. Проте ультразвукова діагностика призначається не завжди.

Nanda et al. [4] описала успішний випадок вагітності двійнятами у жінки з однорогою маткою. При цьому один плід розвивався в рудиментарному розі, що не щоповідомляється з порожниною матки. Проте в переважній більшості випадків вагітність, яка виникає в замкнутому розі, ускладнюється передчасним перериванням [5, 6].

Однорога матка з рудиментарним рогом часто асоціюється з виникненням ектопічної вагітності і розривом рудиментарного роги.

Незважаючи на те, що до цих пір неясно, чи підлягає видаленню рудиментарний ріг, все ж його резекція значно покращує акушерські показники.

Але навіть після такої операції пацієнтки з однорогою маткою залишаються в групі підвищеного ризику акушерських ускладнень (мимовільні аборти в першому і в другому триместрах, внутрішньоутробна затримка розвитку плода, передчасні пологи, внутрішньоутробна загибель плода).

Згідно з діючими рекомендаціями Американського конгресу акушерів і гінекологів (ACOG), при наявності факторів ризику внутрішньоутробної затримки розвитку плода (ВЗРП), як наприклад однорога матка, доцільно проводити в динаміці ультразвуковий скринінг для оцінки зростання плода [7].

Оскільки всі аномалії розвитку матки збільшують ймовірність неправильного передлежання плода, важливо пам’ятати, що при тазовому передлежанні знижується точність визначення ваги плоду за допомогою УЗД [7].

Що стосується ризику передчасних пологів, то немає чітких даних про те, що будь-якими маніпуляціями або втручанням взагалі можна відстрочити настання передчасних пологів більш ніж на 24 або 48 годин. З цієї причини основна увага фокусується на профілактиці передчасних пологів, проте і спроби профілактики виявлялися вкрай невдалими [8].

Встановлено, що визначення довжини шийки матки за допомогою УЗД може бути досить інформативним показником при оцінці ризику передчасних пологів. Для терміну вагітності до 24 тижнів довжина шийки матки не повинна бути менше 25 мм. Негативна прогностична значимість такого тесту висока і становить 92%.

Це означає, що вагітні жінки, у яких немає укорочення шийки матки, які не входять в групу ризику і не потребують проведення терапевтичних заходів.

Крім того, серкляж шийки матки (накладення нерассасивающіеся кругового шва на шийку матки) є ефективним способом попередження невиношування вагітності у жінок з короткою шийкою (

Однорога матка і рудиментарний ріг матки. – Малишок

Можливо, вам сказали, що у вас однорога матка, або у вас був викидень і ви стурбовані тим, що однорога матка може бути причиною цього. У чому саме полягає цей стан і яку роль воно може грати при вагітності і втрати вагітності?

Визначення .

Однорога матка – це тип вродженої аномалії матки (аномалія мюллерова протоки). Вона менше, ніж типова матка (часто близько половини нормального розміру і зазвичай має тільки одну функціонуючу маткову трубу (а не дві).

Інша сторона матки може мати те, що називається рудиментарним рогом. Однорога матка є вродженою, що означає, що ви народжуєтеся з нею, але багато жінок не знають, що у них це стан, поки вони не забеременеют.

Що таке однорога матка

Що таке рудиментарний ріг матки?

Рудиментарний ріг матки – це недорозвинений «ріг» на одному боці однорогою матки. Близько 75% жінок з однорогою маткою мають рудиментарний ріг матки. Рудиментарний ріг матки може бути чи не бути з’єднаний (званий “сполучених рогом”) з іншою частиною матки і піхви.

Симптоми рудиментарного роги матки.

Якщо рудиментарний ріг матки не з’єднаний з іншою частиною матки і піхви, то жінка може відчувати дуже хворобливі місячні, тому що менструальна кров стає резервною (оскільки вона не може витікати через піхву.).

Якщо рудиментарний ріг матки з’єднаний з іншою частиною матки і піхви, або, якщо у жінки немає рудиментарного роги, то жінка може відчувати жодних симптомів протягом всього свого життя, поки вона не почне намагатися завагітніти.

У цей момент вона може зазнавати труднощів.

Як часто зустрічається однорога матка.

Вважається, що жінки з нормальним репродуктивним анамнезом у випадках близько 2-4% мають будь-яку вроджену аномалію матки, причому однорога матка присутня приблизно у однієї з 1000 жінок. У жінок, що мають в анамнезі періодичні викидні, частота народження однорогою матки значно вище, варіюється від 5 до 30 відсотків.

Приблизно у 2-8 відсотків жінок, обстежених на предмет безпліддя, виявляється однорога матка.

Діагноз .

Однорога матка може бути запідозрений на підставі історії безпліддя, повторних викиднів або передчасних пологів. У більшості випадків вона не виявляється під час регулярних обстежень органів малого таза.

Дослідження, такі як гістеросальпінгограмм або ультразвук, можуть вказувати на те, що у жінки, швидше за все, є однорога матка. На гістеросальпінгограмм барвник вводиться через шийку матки в матку, а потім беруться рентгенівські промені для візуалізації матки і маткових труб.

Гістероскопія (тест, в якому лікар вставляє невеликий телескоп через шийку матки, щоб візуалізувати внутрішню частину матки), тривимірне ультразвукове дослідження або лапароскопія також можуть бути використані для підтвердження діагнозу.

Варіант лікування .

Дослідники експериментують з хірургічними методами лікування однорогою матки, але в даний час єдиним загальноприйнятим методом лікування є хірургічне видалення рудиментарного роги при необхідності і ретельний контроль за вагітностями, з цією аномалією.

Викидень і вагітність .

Наявність однорогою матки, на жаль, несе в собі значний ризик як втрати вагітності, так і передчасних пологів, а також позаматкової вагітності (саме тоді запліднена яйцеклітина імплантується поза маткою, зазвичай в маткові труби і повинна бути перервана).

Оцінки варіюються в залежності від дослідження, але шанси на повноцінні пологи здорову дитину становлять приблизно 50 відсотків. Викидні, як видається, відбуваються приблизно в третині вагітностей.

Ризик передчасних пологів також значно підвищується, коливаючись від 10 до 20 відсотків.

Лікарі вважають, що більш високий ризик невиношування вагітності обумовлений порушеннями в кровопостачанні однорогою матки, які можуть перешкоджати функціонуванню плаценти (або збільшувати шанси на імплантацію в маткові труби).

Інші ускладнення вагітності, які збільшуються з аномаліями розвитку матки включають в себе:

 • Малпресентатіон.
 • Передчасний розрив плодових оболонок (що часто призводить до передчасних пологів).
 • Затримка внутрішньоутробного розвитку плода.
 • Кесарів розтин.
 • Передлежання плаценти.
 • Відшарування плаценти.
 • Внутрішньоутробна загибель плода (мертвонародження).

Передчасні пологи .

Більш високий ризик передчасних пологів існує через обмеження простору; оскільки однорога матка менше, ніж типова матка, зростання дитини може викликати ранні пологи. Лікарі можуть рекомендувати хірургічну процедуру зшивання для жінок з ризиком передчасних пологів – це процедура, при якій шийка матки зашивається закритою під час вагітності.

Яйцеклітина, імплантована в рудиментарний ріг .

Жінки, у яких є рудиментарний ріг матки, який з’єднується з іншою частиною матки, стикаються з додатковим ризиком.

Оскільки рудиментарний ріг однорогою матки має значні просторові обмеження, запліднена яйцеклітина, імплантована туди, може викликати розрив (аналогічно позаматкової вагітності, при імплантації в маткову трубу).

Цей ризик розриву матки може досягати 50 відсотків, коли яйцеклітина імплантується в рудиментарний ріг. З цієї причини лікарі іноді рекомендують операцію з видалення рудиментарного роги.

Висновок.

Якщо ви дізналися, що у вас однорога матка, ви, ймовірно, відчуваєте страх і розчарування. Читання про статистику може погіршити ці страхи, але все ж важливо зрозуміти, з чим ви стикаєтеся.

Однак майте на увазі, що існує багато різних варіантів однорогою матки. Рудиментарний ріг матки може бути присутнім чи ні, може або не може з’єднуватися, і розмір матки також може бути різним.

Наявність однорогою матки може збільшити ризик безпліддя, викидня і передчасних пологів, а також привести до позаматкової вагітності або ризику розриву матки, якщо плід імплантується в рудиментарний ріг. Є також додаткові ускладнення вагітності, які можуть виникнути.

Якщо у вас діагностували однорога матка, обов’язково задавайте багато питань. Запитайте про рудиментарному розі. Якщо у вас був викидень, запитайте вашого лікаря, чого варто очікувати, якщо ви знову завагітніє, пам’ятаючи, що є багато варіантів цього стану. Запитайте про те, як ваша вагітність буде контролюватися, якщо ви вирішите завагітніти.

Однорога матка: ознаки, лікування і можливість вагітності

Однорога матка – патологія, при якій спостерігається тільки одна половина дітородного органу. При захворюванні у жінки також відсутні придатки. Вагітність в цьому випадку супроводжується ризиком викидня і слабким скороченням матки під час родового процесу. Рудиментарний ріг – недорозвинена половина органу репродуктивної системи. Фото однорогою матки представлено нижче.

різновиди

Аномальне будова матки може ставати причиною проблем в сексуальному житті. Іноді болю під час сексу настільки сильні, що жінка втрачає свідомість.

Якщо говорити про можливість настання вагітності, то все можливо. При відсутності супутніх патології відхилень і нормальної функціональності збереглася фаллопиевой труби, повноцінний розвиток плоду реально.

Прогноз нормального виношування залежить від розміру наявної частини матки. Якщо у жінки є недорозвинений другий ріг – рудиментарний ріг – не виключено виникнення ускладнень.

У разі імплантації ембріона в такому аномальному відділі його нормальний розвиток зупиняється, вагітність завмирає, можливий розвиток кровотеч і гнійних процесів.

Медики виділяють 4 різновиди патології:

 • однорога матка без рудиментарного роги;
 • орган з присутніх рудиментарним рогом, який має можливість повідомлення з основним тілом;
 • матка з рудиментарним рогом, які не мають порожнини;
 • справжня однорога матка.

Настання вагітності можливе у всіх випадках. Коли наявність рудиментарного роги перешкоджає розвитку гестації, то він видаляється хірургічним шляхом.

провокуючі фактори

Вже згадана аномалія відноситься до групи вроджених дефектів. Вона виникає під час органогенезу, на 10-14 тижні розвитку плоду. Жіноча репродуктивна система формується з Мюллерова проток. У період внутрішньоутробного розвитку вони зливаються в єдине ціле. При неповному поєднанні проток виникають такі види дефектів, як одне або дворога матка.

Виділяють наступні причини неправильного формування дітородного органу у плода:

 • отруєння матері лікарськими препаратами або отруйними газами;
 • пороки серця у вагітної;
 • підвищене опромінення;
 • інфікування вагітної сифілісом, краснуху чи кір;
 • вплив радіації;
 • наявність у майбутньої мами шкідливих звичок – надмірне споживання спиртного, куріння, прийом наркотиків;
 • кисневе голодування плода;
 • ендокринні патології у вагітної.

При наявності цих факторів Мюллерова протоки у плода зливаються на різному рівні, що стає причиною аномалій в будові матки.

Однорога матка нерідко супроводжується відсутністю однієї з нирок. Захворювання лікується у дівчаток в підлітковому віці.

причини

Справжні причини виникнення такої патології до сих невідомі. Вона становить всього 1 – 2% від загальної кількості неправильного, мутаційного формування жіночої статевої системи.

Єдине, що можуть сказати вчені, збій в системі відбувається ще на стадії ембріонального розвитку, тобто в першому триместрі вагітності. Саме в ці перші 12 тижнів йде закладка всіх життєво важливих органів дівчинки.

Імовірність розвитку аномалій зростає, якщо мати в цей проміжок часу перенесла якусь інфекцію. Спадковий фактор також розглядається як одна з причин появи даної аномалії.

Так, при формуванні однорогою матки замість двох парамезонефріческіх проток утворюється один. Рідше – два, але будь-якої з них виявляється рудиментарним, недорозвиненим, нездатним нормально функціонувати.

Найчастіше однорога матка – не єдина аномалія в сечостатевій системі.

У поєднанні з іншими порушеннями будови жіночих органів вона є що збільшують фактором у розвитку безпліддя і невиношування вагітності.

За якими симптомами можна запідозрити дана недуга і як його діагностувати? Чи можна зробити це самостійно або ж консультація лікаря необхідна?

ознаки

Патологію можна виявити під час УЗД або гінекологічного огляду. Дефект проявляється характерною клінічною картиною, яка є приводом для звернення до фахівця. Симптоми, які спостерігаються при аномалії:

 • сильна кровотеча при місячних;
 • болі внизу живота перед настанням менструації і під час неї;
 • дискомфорт при інтимній близькості;
 • повна відсутність місячних.

Однорога матка – рідкісне захворювання. Дітородний орган в цьому випадку має менші розміри в порівнянні з нормальними показниками (в 2 рази).

Головний репродуктивний орган

Матка – грушоподібний гладком’язових непарний порожнистий орган, в якому відбувається розвиток ембріона і виношування плоду. Вона складається з дна, тіла і шийки. У нормальному анатомічному будову орган має форму трикутника.

Її природне положення гармонійно створено для безперешкодного розвитку плода. За 9 місяців вагітності матка зазнає колосальних змін в розмірах. Будь дефект може порушити правильний розвиток дитини.

Більш того, це може бути небезпечним для життя мами і малюка.

діагностика

Наявність аномалії визначається за симптоматикою і за допомогою додаткових методів діагностики. Ознаки патології дозволяють запідозрити наявність проблеми в репродуктивній системі. Інструментальні методи обстеження дозволяють виявити вид вродженого дефекту. Всього зустрічається 3 види відхилення матки від норми:

 1. Наявність рудиментарного роги, не пов’язаного з тілом матки.
 2. Наявність рудиментарної частини, сполученої з основним рогом.
 3. Відсутність рудимента.

Визначити наявність однорогою матки гінеколог може за такими ознаками у жінки:

 • затримці менструації;
 • тягне болів внизу живота;
 • надлишкового оволосіння тіла.

У більшості випадків аномалії в будові органу репродуктивної системи не виявляються яскравими симптомами. Проблема виявляється в ході огляду.

Діагностичні заходи щодо виявлення дефекту складаються з:

 1. Гінекологічного огляду. Лікар обстежує піхву пацієнтки на кріслі за допомогою спеціальних дзеркал. В результаті огляду фахівець зможе виявити не тільки наявність аномалії, але і її різновид (сідлоподібна, однорога або дворога матка).
 2. Ультразвукового дослідження. Відхилення в структурі органу визначаються за допомогою трансвагінального або трансабдоминального УЗД.
 3. Гістероскопії. Гінеколог оглядає порожнину матки за допомогою збільшувального обладнання.
 4. Томографічного дослідження. Цей метод діагностики призначається в крайніх випадках – коли неможливо встановити вид проблеми за допомогою інших заходів.

Однорога матка з рудиментарним рогом діагностується без проблем. Схема лікування залежить від ступеня вираженості патології та її види.

Відео

З досить часто зустрічаються вад розвитку матки, які виявляють на УЗД, залишається однорога матка з рудиментарним рогом або без нього.

Що таке однорога матка?

Однорога матка – це половина звичайної матки з одного маткової трубою з відсутністю другого роги і труби.

При нормальній прохідності другої труби і роботі яєчника, вагітність, якщо у жінки є однорога матка, цілком можлива.

Але небезпека полягає в розвитку ектопічної вагітності в рудиментарному розі (при повідомленні з порожниною основного роги), що слід враховувати при ЕКЗ.

Однорога матка може бути причиною через слабкість її стінок і дна, особливо, якщо другий ріг теж недостатньо розвинений. Але діагностика однорогою матки може викликати труднощі або виявлятися, незважаючи на можливість обстеження і яскраву симптоматику. Запідозрити однорога матка можна за такими симптомами:

 • хворобливі менструації у жінки, нудота, блювота під час менструацій;
 • розпираючий біль під час менструації, так і кілька днів після її закінчення.

Діагностика однорогою матки

Для діагностики однорогою матки у жінки використовують УЗД, на якому виявляють відсутність одного рогу і маткової труби, неправильну форму матки з відсутнім дном. При виявляють відсутність гирла однієї з маткових труб. Для діагностики та лікування однорогою матки використовують і лапароскопію.

Хірургічна корекція при однорогою матці

Якщо при однорогою матці, є рудиментарний другий ріг, то для профілактики ендометріозу і розвитку в ньому ектопічної вагітності його рекомендують видаляти разом з недорозвиненою маткової трубою, навіть при відсутності в ньому ендометрія. Таке оперативне втручання частіше роблять за допомогою лапароскопії з одночасною гистероскопией. Загальний доступ використовують при наявності великого спайкового процесу в малому тазу.

вміст

Однорога матка являє собою вроджену патологію, викликану порушенням процесу формування жіночої статевої системи. В результаті у дівчинки відсутня один ріг і фаллопієві труба.

Патологія практично ніяк про себе не заявляє і може бути діагностована під час виконання УЗД-дослідження. Настання вагітності за умови прохідності другий наявної труби і повноцінне функціонування яєчника цілком ймовірно, але не виключено важкий перебіг гестації.

Є ризик розвитку викидня або передчасних пологів, тому жінка з подібною маткової аномалією повинна перебувати під наглядом лікарів.

Взагалі, однорога матка може виявитися причиною тяжкого перебігу вагітності.

Причиною стає слабкий стан стінок і дна органу, так як вроджені аномалії часто супроводжуються порушенням структури м’язових волокон і сполучної тканини.

лікування

Способів, що дозволяють повністю впоратися з даним дефектом, не існує. Медициною ще не розроблено методик лікування, які відновлюють репродуктивні функції жінок з вродженими вадами розвитку. Для боротьби з аномалією зазвичай призначають хірургічну операцію або лапароскопію.

чревосеченіе

Хірургічне втручання виконується поетапно:

 1. Лікар робить розріз передньої стінки черевної порожнини і перев’язує рудиментарний елемент.
 2. Недорозвинену частина матки хірург видаляє разом з трубою для попередження ектопічної вагітності, яка може розвинутися в сліпий трубі.
 3. Після видалення труби хірург видаляє яєчники (якщо вони є).

Рудиментарна частина може приєднуватися до дітородного органу за допомогою загального міометрія або фіброзної зв’язки. В останньому випадку під час операції хірург проводить розсічення зв’язки.

Лопух при міомі матки: користь і особливості застосування

Якщо елемент приєднується до матки міометрієм, то хірургічне втручання проводиться за іншою схемою. Спочатку фахівець ідентифікує і перев’язує артерію дітородного органу, розташовану нижче роги.

У цьому випадку важливо правильно визначити біфуркацію артерій між рудиментом і маткою, щоб не порушити цілісності міометрія. Після видалення рудимента місце розрізу повинно бути туго затягнуте швами.

Ця процедура дозволяє знизити ймовірність розриву органу репродуктивної системи під час вагітності.

лапароскопія

Лікування проводиться за наступною схемою:

 1. Після діагностичних заходів та знеболювання лікар захоплює відросток зубчастими щипцями.
 2. За допомогою ультразвукових ножиць лікар перетинає круглу зв’язку матки.
 3. Розтинають передня або задня частина маткової зв’язки, міхурна складка очеревини до місця з’єднання рудиментарної частини і дітородного органу.
 4. Судини перетягують нитками або коагулюють щипцями. Останній варіант переважно, оскільки діаметр використовуваних ниток невеликий. Після цього судини перерізають ультразвуковим скальпелем.
 5. Ріг відокремлюють від матки. Висічення виконується трохи вище місця відгалуження рудимента від основної частини. В обов’язковому порядку видаляється ендометрій роги для профілактики прикріплення плодового яйця в цій ділянці.
 6. Відбувається ендоскопічне накладення швів на рану. Такий спосіб дозволяє знизити ймовірність розриву шва під час наступних вагітностей та пологів.

Під час лапароскопії відбувається не тільки видалення недорозвиненого елемента, але і усунення яєчників, маткової труби і спайок з боку рудимента.

Ускладнення після даного способу втручання виявляються тільки в рідкісних випадках. Вже через 2-3 години після лапароскопії жінкам дозволяється ходити. Виписка здійснюється на 2 день після втручання

Операція – це важливо

Під час корекційних операцій (незалежно від способу) вирішують і інші супутні гінекологічні проблеми. До них відносяться:

 • консервативна міомектомія (видалення міоми);
 • видалення яєчника або маткової труби;
 • сальпінголізіс (відновлення прохідності фаллопієвих труб);
 • резекція або біопсія;
 • сальпінгостомія (створення отвори в матковій трубі для з’єднання з черевною порожниною);
 • електрокоагуляція вогнищ ендометріозу (проростання клітин матки в інші органи);
 • роз’єднання спайок.

Після такої лапароскопічної операції в щадному режимі пацієнтки можуть почати ходити вже через 2 – 3 години і виписатися на амбулаторний режим через 2 – 3 дні.

Велика частина прооперованих відзначають поліпшення загального стану. Ті, хто відчував нестерпні болі під час менструацій, що супроводжувалися запамороченнями, нудотою і блювотою, згодом відзначають зникнення цих проявів.

Через 2-3 місяці пацієнткам з віддаленим рудиментарним рогом дозволяють вагітніти. При цьому нічого не перешкоджає жінці народити дитину природним шляхом, не вдаючись до методу кесаревого розтину. Це пояснюється тим, що при ампутації недорозвиненого рудимента не залишається рубця.

У кожному третьому випадку у жінок без корекції вродженої аномалії розвитку матки порок був виявлений під час кесаревого розтину або ручного відділення плаценти під час пологів. За клінічними даними і ультразвукової ехографією патологія не визначена. Це свідчить про складність її діагностики, особливо при відсутності порушення відтоку менструальної крові.

Однією з причин важко діагностуються вроджених аномалій розвитку геніталій було пізнє звернення до лікаря у зв’язку з безпліддям і повторюваним невиношуванням вагітності.

прогноз

Прогноз одужання залежить від декількох критеріїв:

 • віку жінки;
 • ступеня вираженості патології;
 • методики хірургічного втручання.

Відразу після втручання у жінок спостерігалося поліпшення стану і підвищення працездатності.

Через 2 місяці після лапароскопії пацієнткам з однорогою маткою дозволялося планувати вагітність. Це пов’язано з відсутністю рубця після втручання.

На відміну від традиційного хірургічного втручання ендоскопічна операція не впливає на можливість народження дитини природним шляхом.

симптоматика

Поява перших клінічних ознак захворювання залежить від варіанту пороку. При функціонуючому замкнутому рудиментарному розі вони проявляються незабаром після менархе. Характеризуються альгодисменореей.

Порушення відтоку менструальної крові з патологічного органу призводить до утворення в ньому гематометри і гематосальпінгса з односторонніми болями на 3 – 4 день жіночого циклу.

Ретроградний рефлюкс виділень може супроводжуватися гострим абдомінальним синдромом, розвитком ендометріозу та спайкового процесу в малому тазу.

У більшості випадків проблеми з репродуктивними органами у жінок схожі за своєю симптоматиці. Узагальнивши їх, отримаємо наступну клінічну картину:

 • хворобливі і рясні менструації або їх відсутність;
 • односторонні болі в животі, що віддають по всьому колу;
 • пухлиноподібні освіти;
 • мимовільні викидні;
 • невиношування вагітності.

Наслідком всього цього є безпліддя.

Чи можлива вагітність?

Чи може завагітніти жінка з однорогою маткою? Відповідь позитивна. Зачаття дитини можливо, якщо патологія не ускладнювати іншими гінекологічними захворювання.

Основна проблема при однорогою матці полягає в складності прикріплення плодового яйця до деформованим стінок. Цей стан призводить до мимовільного аборту і є причиною безпліддя.

Більш детально читайте в цій статті.

Що це за патологія і як вона впливає на життя жінки?

Говорячи простою мовою, однорога матка – половина нормальної матки. Вона має округлу, витягнуту догори форму, у неї немає дна при переході зсередини в маткову трубу. Варто сказати, що тіло матки однорогою форми зустрічається досить часто. Також важливо згадати про те, що даний вид має декілька підвидів:

 1. З сполученими порожнинами рудиментарного і основного роги.
 2. З несообщающейся порожнинами рудиментарного і основного роги.
 3. З бесполостное рудиментарним рогом.
 4. З відсутнім рудиментарним рогом.

Ідентифікувати ці чотири варіанти можна тільки за допомогою комплексної діагностики: лапароскопії і гістероскопії. Найнебезпечнішим при такому діагнозі може стати виникнення ектопічної вагітності.

Плід, який почав розвиватися в рудиментарному розі, просто не має умов для повноцінного існування. Результат вагітності при такому розкладі може бути небезпечний для життя.

Так які ж причини появи і розвитку такого пороку?

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *