Порядок реєстрації громадської організації (+зразки документів)

04/01/2013 by in category Україна with 0 and 0

Громадські організаціїДокументи, що подаються для реєстрації громадської організації

Згідно зі статтею 15 Закону України “Про об’єднання громадян” та пункту 3 “Положення про прядок легалізації об’єднань громадян”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 140, до реєструючого органу подається заява встановленого зразка, підписана не менш як трьома засновниками об’єднання громадян або їх уповноваженими представниками. Їхні підписи повинні бути засвідчені в установленому порядку.

До заяви додаються:

1) статут (положення) в двох примірниках. Статут повинен містити:

 • назву об’єднання громадян (повну, а також скорочену відповідно до частини третьої статті 12 цього Закону), його статус та юридичну адресу;
 • мету та завдання об’єднання громадян;
 • умови і порядок прийому в члени об’єднання громадян, вибуття з нього;
 • права і обов’язки членів (учасників) об’єднання;
 • порядок утворення і діяльності статутних органів об’єднання, місцевих осередків та їх повноваження;
 • джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;
 • порядок внесення змін і доповнень до статутного документа об’єднання;
 • порядок припинення діяльності об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією.

У статутному документі можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об’єднання громадян, зокрема, слід враховувати вимоги:

 • статті 3 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, згідно з якою об’єднання громадян набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом;
 • частини шостої статті 15 Закону України “Про об’єднання громадян” та частини третьої статті 4 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, якими встановлено, що зміни до установчих документів юридичної особи підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру;

2) протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут із зазначенням рішення про заснування громадської організації та затвердження статуту (положення), рішення про вибори керівних та контролюючих органів;

3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);

4) дані про наявність місцевих осередків (Додаток № 2 до Положення про прядок легалізації об’єднань громадян), підтверджені протоколами конференцій (зборів);

5) документ про сплату реєстраційного збору.

6) відомості про засновників об’єднання громадян або спілок об’єднань громадян (для громадян – із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об’єднань громадян – назви об’єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію);

7) документ, який підтверджує місцезнаходження об’єднання громадян (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо).

У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім’ї та заяви повнолітніх членів сім’ї про свою згоду.

Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої держави (довіреності, зобов’язання, протоколи, документи про легалізацію тощо).

Спілка об’єднань громадян додатково подає рішення центральних статутних органів об’єднань громадян про їх вступ до спілки.

Реєстрація змін до статутних документів громадської організації

Відповідно до статті 15 Закону України “Про об’єднання громадян” зміни до статутних документів, зареєстрованих об’єднань громадян підлягають обов’язковій реєстрації.

Для реєстрації змін, що вносяться до статутних документів об’єднання громадян, до реєструючого органу подаються:

 • заява про реєстрацію зазначених змін, підписана уповноваженим представником;
 • протокол з’їзду (конференції) або загальних зборів з рішенням про внесення змін до статуту (положення);
 • статут (положення) в двох примірниках з унесеними змінами;
 • оригінали свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян та його статуту (положення).

Для підтвердження дотримання положень статуту в частині скликання вищого керівного органу громадської організації для реєстрації змін до статутних документів додатково подаються матеріали, що підтверджують правомочність скликання та проведення зборів (з’їзду (конференції).

У разі внесення до статутних документів змін, що пов’язані із зміною місцезнаходження об’єднання громадян, додатково подаються документи, які підтверджують місцезнаходження такого об’єднання.

Усі рішення (протоколи, витяги, виписки, рішення) засвідчуються печаткою юридичної особи.

Розміри збору за реєстрацію громадської організації

Постановою Кабінету Міністрів від 26 лютого 1993 р. N 143 установлено такі розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян:

 • всеукраїнських – 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • міжнародних – 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і 250 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за офіційним обмінним курсом Національного банку на час сплати;
 • місцевих об’єднань громадян, а також місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян:
  • міжобласних, обласних, київських і севастопольських міських – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • міжрайонних, районних, міських, сільських, селищних – 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

За реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.

Дитячі та молодіжні громадські організації (їх об’єднання), а також професійні спілки та від сплати реєстраційного збору звільняються.

Реєстрація змін, що вносяться до статутних документів об’єднань громадян, проводиться безоплатно.

Органам, що здійснюють реєстрацію об’єднань громадян, надано також право знижувати розмір збору, але не більш як на 50 відсотків.

Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, а також за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, зараховуються до державного бюджету.

Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію місцевих об’єднань громадян, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, а також кошти, одержані від сплати зборів за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію місцевих об’єднань громадян і місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Видача статутів і свідоцтв.

Видача свідоцтв про реєстрацію символіки політичних партій здійснюється щосереди з 10.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 13.45) та щоп`ятниці з 10:00 до 13:00 у приміщенні Державної реєстраційної служби України за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15 (перший поверх).
Довідки за тел. (044) 517-80-77.

 

 • Заява встановленого зразка для реєстрації громадської організації

 • Закон України «Про об’єднання громадян»: стаття 13. Статутні документи об’єднань громадян

 • Протокол установчих зборів (з’їзду,конференції тощо) громадської (благодійної) організації

 • Відомості про склад керівництва центральних статутних органів

 • Дані про місцеві осередки об’єднання громадян

 • Відомості про склад засновників

 • Протокол засідання постійно діючого виконавчого органу (ради, правління, президії тощо) громадської (благодійної) організації (відповідно до статуту) про скликання вищого керівного органу такого об’єднання

 

 •              Протокол засідання вищого керівного органу громадської (благодійної) організації (конференція, з’їзд, збори, конгрес тощо)

Add comment