Конкурс малих грантів 2013 від Фонду Бьолля

04/01/2013 by in category Україна with 0 and 0

Запрошуємо до участі громадські (неприбуткові) організації та ініціативні групи з України, які вмотивовані за допомогою практичних і невеликих за обсягом активних дій (проектів) зробити внесок у розвитку громадянського суспільства в Україні та долучитися до активної участі в демократичних процесах у своєму оточенні як на локальному, так і на державному рівнях.

 Фонду Бьолля

Фонду Бьолля

Проекти, які будуть підтримані в 2013 році, мають бути в рамках наступних тематичних пріоритетів:

– Громадська активність у розвитку міста (участь громадян у ревіталізації й модернізації міського простору; пошук механізмів залучення громадських і культурних ініціатив до процесів планування та розвитку міста; соціальне мистецтво та репрезентація різноманіття (у сенсі «human diversity») в урбаністичному ландшафті.

– Права ЛГБТКІ (відкриті інформаційно-освітні й адвокаційні кампанії на захист прав ЛГБТКІ, видимість ЛГБТКІ-спільноти в суспільстві. ЛГБТКІ – лесбійки, геї, бісексуальні, трансгендерні, квір- та інтерсексуальні люди).

– Гендер і різноманіття (відкриті інформаційно-освітні й адвокаційні кампанії, що спрямовані на подолання дискримінації або формування видимості за ознаками гендеру та етнічної приналежності, кольору шкіри, місця або країни походження, класу, сексуальної орієнтації, фізичної спроможності, віку тощо).

– Стала енергетика в Україні (енергетична трансформація в Україні; відновлювальні джерела енергії; енергоефективність).
Атомна енергетика без майбутнього (продовження терміну експлуатації існуючих реакторів в України, добудова двох нових реакторів на Хмельницькій АЕС, побудова

– Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на території Чорнобильської АЕС, екологічні проблеми, що пов’язані з видобутком уранової руди в Україні).

Перевага буде надана проектам, які в рамках вищезгаданих тематичних пріоритетів відповідатимутьтаким вимогам:

– проекти від організацій/ ініціативних груп, які ще не мали досвіду співпраці із Представництвом Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні;

– проект передбачає конкретні результати, які змінюють суспільні практики в Україні у відповідності до європейських цінностей;
проект має інноваційний характер (як за формою, так і за змістом);

– проект поширює та спирається на ліво-ліберальні ідеї та цінності (такі як соціальна справедливість, солідарність, інтернаціоналізм, толерантність, гуманізм тощо);

– проект буде реалізований організацією-заявницею/ ініціативною групою навіть у тому разі, якщо не отримає фінансової підтримки з боку Фонду.

Не будуть підтримані Фондом наступні проекти:

– благодійні проекти та акції;

– проекти, що передбачають заходи, які дублюють функції державних установ чи органів місцевого самоврядування;

– написання дисертаційних (докторських) досліджень і видання авторських монографій та публікацій;

– медичні проекти, зокрема проекти, що спрямовані на лікування та профілактику захворювань (у тому числі ВІЛ/СНІД);

– комерційні проекти або проекти з комерційним підґрунтям;

– проекти, більше ніж 30% бюджету яких складають гонорари та/або придбання обладнання.

Типи проектів:

Фінансуються суспільно значущі проекти, спрямовані на широку цільову аудиторію, як наприклад:

– публікації;
– дослідницькі проекти з публічною презентацією результатів;
– просвітницькі заходи (семінари, конференції, круглі столи, форуми тощо);
мистецькі проекти (фестивалі, культурні події);
– публічні дискусійні заходи (подіумні дискусії, дебати тощо);
– будь-які інші креативні типи проектів.

Обсяг гранту:

Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту становить гривневий еквівалент 2.000 Євро. В 2013 році планується надання до п’яти малих грантів.

Термін реалізації проекту: 

Всі проекти повинні бути реалізовані в термін з 1 червня 2013 року до 30 вересня 2013 року.

Заключні фінансовий та змістовний звіти, виконано згідно з вимогами Фонду, потрібно надіслати до 15 жовтня 2013 року до офісу Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві.

Умови підтримки проектів:

Заявки на фінансування приймаються від громадських (неприбуткових) організацій, які є юридичними особами в Україні.

Заявки на фінансування можуть подавати також незареєстровані ініціативні групи в співпраці з громадськими організаціями. Ініціативними групами вважаються активні громадянки/-ни (не менше двох осіб), які не є членами/-кинями даної організації, але які себе вважають групою з певною спільною ідеєю проекту, і які готові за тісної підтримки локальної громадської організації самостійно реалізувати проект.

Підтримані проекти мають реалізовуватися виключно на території України;
участь у конкурсі можуть брати декілька організацій, які працюють у різних тематичних сферах і хочуть разом реалізувати певний проект. При цьому заявку на фінансування подає лише одна з цих організацій;
кожна організація може подавати тільки одну заявку в рамках Конкурсу малих грантів 2013;
власна частка у фінансуванні проекту та спільне фінансування третіми особами є не обов’язковими, але бажаними.

Залучення учасниць/-ків проекту має відбуватися на конкурсній основі, конкурс має бути публічним. Рішення щодо відбору учасниць/-ків має приймати журі з залученням зовнішніх експерток/-ів. Процедура відбору учасників/-ць має бути детально прописана в заявцію

Кошти Фонду не можуть бути використані для придбання технічного обладнання й іншого устаткування, за виключенням обладнання, яке абсолютно необхідне для реалізації проекту.

Заплановані придбання мають бути детально обґрунтовані в заявці й погоджені з Фондом;
кошти Фонду не можуть бути використані для оплати поточних адміністративних витрат організації (оренда офісу, комунікаційні витрати та ін.).

Фондом не фінансуються гонорари для осіб, які є співробітницями/-ками, або особами, пов’язаними з організацією-заявницею.

Організації, які сьогодні отримують фінансову підтримку від Фонду ім. Гайнріха Бьолля, не можуть брати участь у конкурсі.

Надсилання заявок:

Формуляри проектної заявки та кошторису проекту можна знайти за адресою.

Проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською мовами.
Поряд з паперовою версією потрібно також обов’язково надіслати повний комплект документів в електронній формі на адресу small.grants@ua.boell.org.

Розглядаються виключно ті проектні заявки, які в паперовому й електронному вигляді в повному обсязі надійшли до 01 березня 2013 року до Представництва Фонду в Києві.

Термін надсилання заявок:

Паперові заявки мають бути надіслані поштою (або особисто передані) до Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві (01001 Київ, вул. Володимирська, 18/2, кв. 3). Заявки повинні надійти до Представництва Фонду в Києві не пізніше 17 години 01 березня 2013 року.

Більше читайте тут.

Контакти:

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні
вул. Володимирська, 18/2, кв. 3
01001 Київ
тел. (044) 279 9858
Електронна пошта: small.grants@ua.boell.org

Джерело : Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві

Add comment